12/6/2019 Επείγουσα Ανακοίνωση

Οι απογευματινές προπονήσεις, 16:30-18:30, σταματούν λόγω ζέστης. 

Όλα τα τμήματα θα προπονούνται στις 19:45-21:30 καθημερινά.