Προπονητές

Κάραλης Μάνος

Καράλης Μάνος

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών (ειδικότητα δρόμοι), Αρχιπροπονητής των Πανθήρων. Επίσης, γυμναστής σε Δημοτικό σχολείο, επιβλέπει τη φυσική κατάσταση αθλητών, personal trainer και δάσκαλος yoga. Πρώην αθλητής στίβου σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Υπεύθυνος για τους δρόμους αντοχής. Τηλ: 6972406613, email: mkgac2233@gmail.com