25/5/2019 Αγωνιστική Δραστηριότητα

Παλλήνη, Σάββατο 25/5/2019, "Αμηνίας ο Παλληνεύς"
80μ ΠΚ/Α
Κρέτση Βασιλική, 12,07
80μ ΠΠ/Α
Δελλητζάκης Ηλίας, 10.25
Δελλητζάκης Νίκος, 10,82
200μ Π
Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας, 12.22
1000μ ΠΠ/Α
Μαρδίκης Γιάννης, 3.01.37
3πλουν ΠΠ/Α
Μπέλλου Μάριος, 11.62 ΝΡΣ ΠΠ/Α

IMG a12886eed16463b823b557ee95ffaa0a V